האם ניתן לרכוש יותר מערכה אחת?

לחדשות נוספות

כל אחד רשאי לרכוש כמות ערכות בלתי מוגבלת, אך לשם כך יש צורך לבצע מחדש את תהליך ההזמנה. בכל הזמנה נפרדת ניתן לרכוש ערכה אחת בלבד.