האם ניתן להחליף את אחד הפריטים בערכה?

לחדשות נוספות

לא. אין אפשרות להחליף את הפריטים שבערכה, ואין אפשרות להחליף לאחר סיום ההזמנה את מידת החולצה שנבחרה בטופס ההזמנה.